ไส้กรอกแหนมปลากราย แพ็คละ 10 ชิ้น
Minced fermented fish sausage 10 pieces per package
850 กรัม(Gram)ไส้กรอกห่อหมกปลา แพ็คละ 10 ชิ้น
Curry and spicy fish sausage 10 pieces per package
700 กรัม(Gram)ไส้กรอกปลายอพริกไทยดำ แพ็คละ 10 ชิ้น
Black pepper fish sausage 10 pieces per package
700 กรัม(Gram)
ไส้กรอกปลารสผัดกะเพรา แพ็คละ 10 ชิ้น
Minced fermented fish sausage 10 pieces per package
700 กรัม(Gram)
ไส้กรอกแหนมปลากราย แพ็คละ 5 ชิ้น
Minced fermented fish sausage 5 pieces per package
450 กรัม(Gram)
ไส้กรอกห่อหมกปลา แพ็คละ 5 ชิ้น
Curry and spicy fish sausage 5 pieces per package
350 กรัม(Gram)
ไส้กรอกปลายอพริกไทยดำ แพ็คละ 5 ชิ้น
Black pepper fish sausage 5 pieces per package
350 กรัม(Gram)
ไส้กรอกปลารสผัดกะเพรา แพ็คละ 5 ชิ้น
Minced fermented fish sausage 5 pieces per package
350 กรัม(Gram)
ปลาส้มตะเพียน
Whole fermented fish
500 กรัม(Gram)
แหนมปลากราย
Minced fermented fish
450 กรัม(Gram)
แหนมปลากราย
Minced fermented fish
600 กรัม(Gram)
ไส้กรอกแหนมปลากราย แพ็คละ 2 ชิ้น
Minced fermented fish sausage 2 pieces per package
170 กรัม(Gram)
ไส้กรอกห่อหมกปลา แพ็คละ 2 ชิ้น
Curry and spicy fish sausage 2 pieces per package
140 กรัม(Gram)
ไส้กรอกปลายอพริกไทยดำ แพ็คละ 2 ชิ้น
Black pepper fish sausage 2 pieces per package
140 กรัม(Gram)
ไส้กรอกปลารสผัดกะเพรา แพ็คละ 2 ชิ้น
Hot basil fish sausage 2 pieces per package
140 กรัม(Gram)
ไส้กรอกแหนมปลา ตรา Big C
Minced fermented fish sausage brand Big C
450 กรัม(Gram)
ปลาส้มตะเพียน ตรา Big C
Whole fermented fish Big C brand
850 กรัม(Gram)
แหนมปลากราย ตรา Big C
Minced fermented fish sausage Big C brand
850 กรัม(Gram)
ค็อกเทลแหนมปลา กระป๋องละ 6 ชิ้น
Minced fermented fish cocktail 6 pieces per package
100 กรัม(Gram)
ค็อกเทลห่อหมกปลา กระป๋องละ 6 ชิ้น
Curry and spicy fish cocktail 6 pieces per package
110 กรัม(Gram)
ค็อกเทลปลายอพริกไทยดำ กระป๋องละ 6 ชิ้น
Black pepper fish cocktail 6 pieces per package
110 กรัม(Gram)
ค็อกเทลปลารสผัดกะเพรา กระป๋องละ 6 ชิ้น
Hot basil fish cocktail 6 pieces per package
110 กรัม(Gram)
น้ำปลาร้า
Plara(Pangasius dories fish preserved with salt process)
200 กรัม(Gram)
น้ำปลาร้า
Plara(Pangasius dories fish preserved with salt process)
น้ำหนักแตกต่างกันตามขนาดบรรจุ(Different weight per package)
แหนมปลากรายแบบแผ่น
Minced fermented fish
200 กรัม(Gram)
แหนมปลาส้มเนื้อล้วน
Filet fermented fish
150 กรัม(Gram)

คุณสมบัติของ โอเมก้า-3

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด มุ่งเน้นผลิตอาหารสด สะอาด ปลอดภัย สะดวกสบาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยในปัจจุบัน จึงได้คัดสรรเนื้อปลาเผาะ ทึ่อุดมไปด้วยโอเมก้า-3 มาใช้เป็นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์

จากผลการศึกษาวิจัยที่สามารถหาได้ จากข้อมูลที่เปิดเผย และน่าเชื่อถือทางการแพทย์ พบว่า นอกจากปลาเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแล้ว ไขมันปลาที่ประกอบไปด้วย โอเมก้า-3 จะมีส่วนในการลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคไขมันในเส้นเลือด อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสมอง ในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

Thai panga Fish Sausage : Rich in Omega-3
prevention: Hypertention, Heart disease Decrease , Cholesterol, triglyceride, Alzheimer
Omega-3 = DHA & EpA

ตารางเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของปลาเผาะ (Thai panga Fish)
ข้อมูลปริมาณโคเลสเตอรอล และโอเมก้า-3 (DHA + EpA)

ปลา
FISH
โคเลสเตอรอล
CHOCHOLESTEROL
DHA
(mg./100 g.)
EpA
(mg./100 g.)
Tuna - 2877 1288
Thai panga Fish 10 1890 680
Mackerel - 1718 1214
Sardine - 1136 1381
trout - 983 247
Salmon - 820 492
Eastern little tuna - 310 78
ปลาช่อน 44 710 160
จะระเม็ดขาว 56 265 71
ปลาทู 76 778 636
ปลาอินทรีย์ 53 603 153
กะพงขาว 69 238 63
แหล่งที่มา: ข้อมูลจากสถาบันอาหาร
เว็บไซต์: http://www.nfi.or.th