ประวัติความเป็นมา

เริ่มก่อตั้งกิจการ "หจก.ผลิตภัณฑ์อาหารแม่สุนี" เมื่อปี พ.ศ.2539 เป็นโรงงานผลิตและแปรรูปอาหารประเภทแหนมปลากราย และได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็น "บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารสุนี จำกัด" เมื่อปี พ.ศ.2548 เพื่อพัฒนามาตรฐานองค์กรให้เป็นสากล

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ในการแปรรูปเนื้อปลา ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น แหนมปลากราย ไส้กรอกห่อหมกปลากราย ไส้กรอกปลารสผัดกะเพรา ไส้กรอกปลาค้อกเทล ที่มีหลายรสชาติ ไส้กรอกปลายอ ผสมพริกไทยดำ แล้วยังมี หลายรูปแบบของการ ทำ บา–บี–คิว ไส้กรอกปลา ภายใต้ยี่ห้อ แม่สุนี และ SUNEE BRAND รวมถึงยังเป็นสินค้า OTOP จังหวัดนครราชสีมา และได้รับคัดสรรในระดับ OTOP TO THE WORLD รวมถึงรางวัลประกันคุณภาพความอร่อยจากเชลล์ชวนชิม

แหนมปลากรายแม่สุนี เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ได้รับเชิญไปออกรายการ TV หลายช่อง เช่น รายการบ้านเลขที่ 5 ช่วง นานาอาชีพ รายการลุงยุ้ยลุยสวน ตอน อาชีพใหม่ ทอดแหนมปลากรายขาย รายการสู้แล้วรวยตอนช่องทางสร้างเงินล้าน รวมถึงหนังสือพิมพ์ POST TODAY หนังสือทำแล้วรวย หนังสือคู่มือธุรกิจแฟรนไชส และอื่นๆ อีกจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

อาหารสุขภาพ คุณภาพระดับโลก

พันธกิจ

ผลิตอาหารสด สะอาด ปลอดภัย สะดวกสบาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตไทยในปัจจุบัน

มาตรฐานและการอบรมพัฒนาองค์กร

 • ประกาศนียบัตรเชลล์ชวนชิม ด้านความอร่อยที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเมื่อปี พ.ศ.2539 ,พ.ศ.2544 , พ.ศ. 2545
 • อบรมผู้ประกอบการ SME เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าของกิจการเมื่อปี พ.ศ.2546
 • อบรมหลักสูตร Franchisor , B2B Franchiseกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน แฟรนไชส์ ปี พ.ศ. 2547
 • มาตรฐานการผลิตที่ได้รับ อย. GMP , PRE- HACCP , HALAL , มผช. OTOP TO THE WORLD
 • ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2549
 • ด้านการผลิตมีนักวิชาการด้าน Food Science เป็นผู้ควบคุม ดูแล และพัฒนาบุคลากร ในสายการผลิตให้มีคุณภาพ
 • เป็นโรงงานที่ได้รับการคัดเลือกจาก TESCO LOTUS ไว้วางใจให้ผลิต House brand ตามเงื่อนไขและมาตรฐานการผลิตของประเทศอังกฤษ,BIG C
COMPANY BACKGROUND

With long experience in processing fish meat into Fermented Fish Sausage or Sour Thai Fish Sausage,Curry and Spicy Fish Sausage, Hot Basil Fish Sausage, Variety Fish Cocktail , Spicy Fish Sausage as well as various B-B-Q under brand “Mae Sunee” and “Sunee” ., Sunee Food Products won Fish Menu “OTOP Product Champion” of Nakornrachasima Province in 2003 and a gouemet award from the famous “Shell-Shoun-Shim” of Thailand

With much interest in Sunee's Product. Mae Sunee is invited by several THAI Television Channels to present and give an interview in many shows and talk shiws such as Na-Na- Archeep (Various Jobs), Ban Lek Te 5 (House No. 5) Lung Yui Lui Suan (Uncle Yui visit Garden) on Thai T V Channel 9, Chong Tang Srang Ngern Lan (The way to make Million) on ITV Channel and Sou Laew Roeu (Flight for rich) now show on Thai TV Channel 3,etc.

VISION

World Class Quality Food For Health

MISSION

Clean Food and Good Taste Productions with Convenience for All Healthy Generation Life Style.

Nature of Business

With over 13 years of manufacturing history, Sunee Food Products Co., Ltd. have expertise in production process of Fish ;

 • Fermented Fish Sausage or so call “Isan Fish Sausage”
 • Curry and Spicy Fish Sausage
 • Krapaw Fish Sausage (mixed with hot basil)
 • Spicy Fish Sausage (mixed black pepper)
 • Variety Fish Cocktail
 • Smoky Fish Sausage by thai panga fish

Moreover, the manufacture also produced the various Herbal Nuts snack to serve the customers health care ;

 • Herbal Cashew snack
 • Herbal Peanuts snack
 • Mixed Nuts snack
 • Mixed Nuts snack and Crispy fish

The above itemized productions obtained glorious awards in term of Quality Assurance, Production Hygiene Process, Healthy Products, and Excellent Taste.

International and internal standard quality certificates and obtained diplomas can be described as ;

Quality Assurance Certificates

 • 2007     UNDER PROCESSING HACCP
 • 2005     HALAL AND GMP
 • 2004     THAILAND “OTOP” TO THE WORLD awarded
 • 2004     British Productions Quality Certified By TESCO LOTUS with House Brand productions produced for TESCO LOTUS and BIG C SUPERMARKET
 • 1996     “Shell-Choun-Chim” Gourmet Certificate
 • 1996–2007   Invited to broadcast on various Thai TV channels and publishing.

Diplomas

 • 2004     Franchisor and B2B Franchise Training with Standard Certified Franchise
 • 2003     SME Training Certificate.

Besides of the well trained skill workers employed, the manufacture has employed the PHD of Food Science, Dr. Narong Chucheep to close supervise and control the production process.